0
träning för äldre över 70 år
Hälsa, Träning

Träning för äldre över 70 år – ny forskning

Inlägget bunda innehåller reklam i form av annonslänkar

Nyligen snubblade jag över en forskningsrapport från Umeå universitet som undersökt effekterna av träning hos de över 70 – och resultaten gjorde mig väldigt glad!

Träning för äldre

Tidigare har fördomarna om träning för äldre ofta varit stora. Många pekar på skaderisker och att det skulle vara ineffektivt att styrketräna när högre ålder uppnås. Dock har vi tidigare sett studier om hur viktig styrketräningen är för just leder och musklers bevarande, vilket är extra viktigt för de med högre ålder. En del tror fortfarande att muskelmassan automatiskt blir mindre när man blir gammal och att den inte kan bevaras, men denna studie visar att det inte alls behöver vara så.

Ny studie om äldre och träning

Artikeln från Umeå universitet som har publicerats heter ”Effects of Resistance Training on Functional Strength and Muscle Mass in 70-Year-Old Individuals With Pre-sarcopenia: A Randomized Controlled Trial”, och den beskriver en rad olika positiva effekter av styrketräning för äldre personer över 70 år.

I studien har man låtit 70 personer äldre än 70 år fyllda delta, där hälften av dem fick följa ett träningsprogram under 10 veckor och den andra halvan användes som kontrollgrupp utan specifik fysisk träning. De övningar som ingick i träningsprogrammet var enkla övningar där kroppsvikt och enkla viktökningar i form av ex. ryggsäckar användes.

Resultaten visade extremt bra effekter av denna 10-veckors träning! De deltagande som följde träningsprogrammet ökade sin muskelmassa med 1,2 kilo i genomsnitt, vilket inte var väntat från forskarnas sida! De hade också minskat sin fettmassa med 0,5 kilo i genomsnitt.

Slutsatser om träning för äldre

Alltså: det är aldrig för sent att lära en gammal hund sitta! Träning ger resultat oavsett vilken ålder du är i, och en ökad muskelmassa är lika bra för alla åldrar. Kroppen blir starkare och orkar mer, insulinkänsligheten ökar vilket är extra bra för de som ligger i riskzonen för typ 2 diabetes (vilket alla äldre gör) och bentätheten ökar. Just att bentätheten ökar är extremt viktigt för de äldre som ofta drabbas av benbrott. Fallskador är vanliga och med starkare ben minskar man risken för benbrott som kan bli väldigt besvärliga för de äldre.

En annan positiv effekt av denna studie var att de äldre som riskerade att få förtvinade muskler – eller sarkopeni som det kallas – kunde återfå sin muskelmassa trots att de låg så nära gränsen att drabbas. Detta är extremt viktigt då sarkopenin kan försämra livskvalitén markant för oss på äldre dagar, men att nu kunna hitta ett sätt att förhindra detta ger mycket hopp!

Så om du är äldre eller känner någon som är äldre, ta en titt på denna studie! Förutom att träningen förbättrar muskelmassan och minskar sjukdomsrisker så kan den också ge glädje och bli en extra aktivitet i vardagen vilket många äldre söker efter. Träningen måste inte vara avancerad, det räcker att den är kul och lagom utmanande för att uppnå dessa resultat!

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply