0
Browsing Category

Hälsa

Hälsa kan definieras som fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och som en resurs för att leva ett liv fullt ut. Begreppet syftar inte bara till frånvaron av sjukdomar, utan förmågan att återhämta sig och komma tillbaka från hälsoproblem. Faktorer för god hälsa inkluderar genetik, miljö, relationer och utbildning.

En hälsosam kost, träning, hälsouppföljningar och hanteringsstrategier kan alla förbättra en persons hälsa. Det finns även tecken på att hälsan kan påverkas positivt om vi har ett spirituellt liv.

Olika sorters hälsa

Psykisk och fysisk hälsa är de två vanligaste hälsotyperna. Vi pratar också om ”andlig hälsa”, ”emotionell hälsa” och ”ekonomisk hälsa” med mera. Dessa är också kopplade till lägre stressnivåer samt mentalt och fysiskt välbefinnande.

Fysisk hälsa

Hos en person som upplever fysisk hälsa fungerar kroppsfunktioner så bra som möjligt, inte bara på grund av att man är frisk, utan också genom regelbunden träning, balanserad kost och tillräcklig vila.

Fysiskt välbefinnande innebär att man har en hälsosam livsstil för att minska risken för sjukdom. Att upprätthålla fysisk kondition kan skydda och utveckla uthålligheten för en persons andning och hjärtfunktion, muskelstyrka, flexibilitet och kroppssammansättning.

Fysisk hälsa och välbefinnande bidrar också till att minska risken för skada och hälsoproblem.

Mental hälsa

Mental hälsa avser en persons känslomässiga, sociala och psykologiska välbefinnande. Mental hälsa är lika viktigt som fysisk hälsa för en full, aktiv livsstil.

Det är svårare att definiera mental hälsa än fysisk hälsa, eftersom diagnosen i många fall beror på individens uppfattning om sin upplevelse. Med bättre testmetoder numer blir dock vissa tecken på olika typer av psykisk sjukdom ”synliga” i CT-genomsökningar och genetiska tester.

Psykisk hälsa är inte bara frånvaron av depression, ångest eller annan störning.

Det beror också på förmågan att njuta av livet, komma tillbaka efter svåra upplevelser, uppnå balans, anpassa sig vid motgångar, känna sig trygg och säker och uppnå sin fulla potential.

Koppling mellan fysisk och psykisk hälsa

Fysisk och mental hälsa är kopplade. Om kronisk sjukdom påverkar en persons förmåga att genomföra sina vanliga uppgifter kan detta leda till depression och stress, till exempel på grund av pengaproblem.

En psykisk sjukdom som depression eller anorexia nervosa kan påverka kroppsvikt och funktion.

Det är viktigt att närma sig begreppet ”hälsa” som helhet snarare än dess olika typer.