0
Browsing Category

Kroppsideal

Kroppsideal och dess framställning i samhället har länge varit diskuterade. Samhället och media uppmuntrar ofta en kultur med ”fat shaming” och viktstigma, vilket har skapat förödande konsekvenser. Kroppsuppfattningen spelar en avgörande roll för ätstörningar, och vi måste titta på effekten av media och samhällspress på människors uppfattning.

Vad är en negativ kroppsuppfattning?

Kroppsuppfattning hänvisar till någons tankar och uppfattningar om sin kropp. Medan en positiv kroppsbild är en riktig uppfattning om ens fysiska utseende, är en negativ kroppsbild en orealistisk bild av hur en individ ser på sin kropp. En negativ kroppsbild kan väcka känslor av skam och ångest och leda till depression, isolering, låg självkänsla och en ätstörning.

Enligt rapporten Dove Girls and Beauty Confidence Report 2017 hade över hälften av flickorna i världen en låg kroppsuppfattning. Eftersom de inte känner sig positiva till hur de ser ut undviker 8 av 10 sociala situationer och fritidsaktiviteter, och 7 av 10 begränsar kalorier, vilket sätter sig i riskzonen för en ätstörning. Dessutom uppger 69% av kvinnor och 65% av flickorna att press från reklam och massmedia pressar dem att nå orealistiska kroppsideal.

Vad är kroppspositivism?

Rapporter som dessa har inspirerat till en växande empowerment-trend känd som kroppspositivism. Denna rörelse fick snabbt popularitet på internet och i massmedia. Begreppet kroppspositiv utvecklades som ett sätt att motverka känslor av dålig kroppsbild i hela samhället. Generellt innebär kroppspositivism att alla kroppar är bra kroppar. Hur människors kropp fysiskt ser ut ska inte bestämma dess värde som person.

Förespråkare av kroppspositivism försöker därför göra olika kroppstyper mer synliga, delvis som en påminnelse om att ompröva våra kulturella föreställningar om vad det innebär att vara vackra, och att sådana begrepp inte ska vara begränsade till vissa kroppsideal.