0
Biohacking Sverige
Hälsa, Träning

Biohacking guide: så kan du använda data för att förbättra din fysik

Inlägget bunda innehåller reklam i form av annonslänkar

Är det möjligt att förbättra kroppens kapacitet vid träning genom biohacking? Det är i alla fall många så påstår det. I dagens inlägg kommer du att få insikt i vad biohacking är och hur du kan dra nytta av biohacking i din träning. Efter att ha läst artikeln kommer du att ha en förståelse för hur du kan maximera (styra) din biologiska potential och prestanda. Jag kommer också att lyfta frågor kring forskning, risker och laglighet.

Jag tror att många fortfarande är omedvetna om vad biohacking innebär, hur det fungerar eller vilka fördelar det kan ha. Så innan vi dyker djupare in i ämnet, låt oss börja med grunderna.

Vad är biohacking?

Biohacking är konsten att optimera kroppen och förbättra dess prestanda, både fysiskt och mentalt, genom teknologi, datainsamling och analys som därefter implementeras genom olika typer av inkrementella (stegvisa) förändringar på kroppen, kosten och livsstilen för att förbättra hälsan och välbefinnandet.

Biohacking är en form av gör-det-själv-biologi för mänsklig förbättring eller augmentering, där människor försöker ändra aspekter av sin biologi för att förbättra deras hälsa, prestanda eller välbefinnande.

Begreppet är väldigt brett och inkluderar allt från att förbättra hjärnfunktion till att uppnå en snabbare viktminskning. Vissa typer av biohacks är relativt säkra att prova på hemma, medan andra kan utgöra hälsorisker och ge varierande resultat.

Biohacking är inte på något sätt nytt. De flesta idrottsmän och -kvinnor har både nu, och genom tiderna, använt sig av olika typer av analyser och tester för att prestera bättre. Den nya modedieten periodisk fasta har egentligen funnits i många år. Andra metoder är mer oprövade och ibland även riskfyllda.

Vad är en biohacker?

En biohacker är en person med ett systematiskt tänkesätt som vill försöka förstå den mänskliga biologin för att påverka den. Inställningen är att människan är en maskin med olika processer som går att tweeka.

En biohacker är någon som använder vetenskap och teknologi för att få sin kropp att fungera bättre och mer effektivt.

Hur används biohacking?

Biohacking är ett samlingsnamn för en mängd olika aktiviteter för att förbättra allt från människors träningsresultat till livslängd. Även om termen är ny för många, har de flesta av oss någon gång använt oss av biohacking-metoder. Kanske har du en smartklocka eller Fitbit? Då har du sannolikt granskat din data kring allt från steg till puls och sömn.

Även olika typer av dieter är försök till biohacking. Stenåldersdieten, LCHF, Keto, periodisk fasta osv. utgår alla ifrån att det är bättre med viss typ av kost för välmående och prestation.

Även att ta kost- och vitamintillskott är en del av biohacking. För att mäta hur dessa tillskott fungerar kan du exempelvis ta ett blodprov, men många nöjer sig med ovetenskapliga metoder som att ”hur det känns” eller ”det syns”.

Man kan säga att grunden i biohackin är mätbarhet. Möjligheten till att mäta huruvida något fungerar är dock ganska begränsad i många fall. Dessutom kan datan vara felaktig.

Ett exempel på den enklaste formen av mätbarhet är en kroppsvåg. En vanlig sådan mäter hur mycket du väger. Genom att testa olika former av kost och träning kan du utvärdera hur det påverkar din vikt. Men vågen ger bara en viss information. Numer finns det lite mer avancerade vågar, som Tanitavågen, som även mäter kroppssammansättning. Med en sån kan du även se om viktnedgången/-uppgången var på grund av en förändring i fett eller muskelsammansättning.

Sammanfattningsvis kan en mängd data om kroppen göra det möjligt att justera hälsan och förbättra prestandan.

Varför biohacking?

Människor kanske vill hacka sin biologi av olika skäl, såsom att skaffa kontroll över sin hälsa, utforska nya och ovanliga idéer, fixa vad de uppfattar som brister och även försöka förlänga sina liv.

Ofta används teknologi för olika former av datainsamling som ligger till grunden modifieringar, men det är inte teknologin i sig som är gemensam för biohackare utan strävan efter att maximera människans potential.

Min inställning till biohacking

Biohacking är inte längre bara ett modeord i Silicon Valley. Vi upplever nu en explosion av nya hälso-teknologier som förbättrar vår hälsa även i mindre skala som vi inte ens tänker på. Om fem år kan jag föreställa mig teknik och bärbar teknologi som påverkar och förändrar vår hälsa, och till och med hur vi äter. Jag föreställer mig en framtid där tekniken tillåter oss att leva hälsosammare, längre liv.

Jag är själv inte någon nörd i ämnet, men jag betraktar mig själv som intresserad. Samtidigt har jag någon form av gen som gör mig allergisk mot fanatiker av olika slag. Och världen av biohackers exploderar av självutnämnda professorer och hälsoexperter. Ofta är deras metoder och dataunderlag lika overifierade som vilken annan vaccinmotståndare som helst.

Vi människor är så besatta av att se på saker med ett isolerat synsätt. Vi hör folk prata om att bygga starkare armar, större sätesmuskler, snabbare PB:s, tyngre maxrep – men allt är en del av samma maskin. Vi kan exempelvis inte uppnå optimal kondition om vi inte gradvis förbättrar andra områden i vår kropp och vårt sinne.

Min resa med biohacking hade sin startpunkt när jag började med styrketräning. Tidigare hade jag inställningen att jag var slav under mina gener, och att vissa saker var omöjliga som att få en större rumpa. Genom att gå till botten med vad man kan göra, för vissa saker kan man faktiskt inte förändra, så har man ett bra underlag för en plan mot målet.

Biohacking har också fått mig att närma mig periodisk fasta. Jag är inte någon fanatiker på något sätt, men jag har gjort fasta till en del i min vardag.

Det jag gillar är att, till skillnad från tidigare rent av skadliga fitnesstrender och kroppsideal som enbart koncentrerat sig på hur slank eller byggd någon är, verkar biohacking verkligen vara en holistiskt angreppssätt på hälsa. Om din kroppsfettsprocent är låg men du inte sover bra och ditt humör är dåligt, kommer biohacking förmodligen att avslöja att du inte är så hälsosam som tidigare skönhetsstandarder hade hävdat.

Nackdelar med biohacking

Även om biohacking kan ha många fördelar, finns det också en rad potentiella nackdelar att vara medveten om. Här är några av dem:

 1. Hälsorisker: Vissa biohacks, särskilt de som involverar genetiska förändringar eller användning av otillräckligt testade tillskott eller mediciner, kan innebära olika typer av hälsorisker. De kan leda till oväntade biverkningar och långvariga hälsoeffekter som ännu inte är fullständigt utredda.
 2. Säkerhetsrisker: Vissa biohacking-metoder kan innebära risker för din personliga säkerhet. Till exempel kan biohacking-implantat som innehåller personlig information vara sårbara för hacking och dataläckage. Din vanliga smartklocka eller aktivitetsarmband samlar dessutom in data om dig som företaget bakom kan sälja och använda på olika sätt.
 3. Etiska överväganden: Biohacking väcker också många etiska frågor. Till exempel, vad händer om teknologier för genetiska förändringar endast blir tillgängliga för de rika, vilket leder till ännu större ojämlikhet? Vilka gränser bör sättas för vad människor får göra med sina egna kroppar?
 4. Brist på reglering: Många typer av biohacking-teknologi och -metoder regleras inte tillräckligt. Detta kan leda till spridning av osäkra produkter och praxis, och kan också göra det svårare för individer att få rättvisa om något går fel.
 5. Brist på vetenskaplig bevis: Många påstådda biohacks är inte ordentligt stödda av vetenskaplig forskning. Detta kan göra det svårt att veta vilka metoder som verkligen fungerar och vilka som kan vara slöseri med tid och pengar, eller till och med vara skadliga.
 6. Leda till besatthet: Många biohackers blir besatta av de olika metoderna och hamnar i ett nästan maniskt tillstånd. Detta kan vara mycket skadligt och leda till social isolering, ätstörningar och överträning mm.
 7. Skapa besvikelse: Om biohackingen inte får de förväntade resultaten, som kanske utlovats av olika företag och personer, är risken stor att biohackaren tar detta personligt och blir besviken på sig själv. Biohacking kan få personer att tro att de kan leka gud, men det är ganska långt ifrån sanningen.

Fördelar med Biohacking

Biohacking erbjuder en rad potentiella fördelar för de som är villiga att experimentera med sin kropp och sitt sinne. Här är några av de viktigaste fördelarna:

 1. Förbättrad hälsa och välbefinnande: Många biohacks syftar till att förbättra den fysiska och mentala hälsan. Detta kan inkludera allt från att förbättra sömnen och dieten, till att öka fysisk prestanda och mentala förmågor.
 2. Individuella lösningar: Eftersom biohacking handlar om självexperiment, kan det leda till lösningar som är skräddarsydda för den individuella användarens behov och livsstil.
 3. Ökad självmedvetenhet: Genom att noggrant övervaka och justera sin egen biologi, kan biohackers få en djupare förståelse för sin kropp och sitt sinne. Detta kan leda till en större självmedvetenhet och förmåga att kontrollera sitt eget välbefinnande.
 4. Framsteg inom medicinsk forskning: Vissa biohackers bidrar till medicinsk forskning genom att experimentera med nya behandlingar och teknologier. Detta kan potentiellt leda till framsteg som gynnar hela samhället.
 5. Förbättrad livskvalitet: Målet med många biohacks är att förbättra livskvaliteten. Detta kan innebära att öka energinivåerna, förbättra koncentrationsförmågan, minska stress eller till och med förlänga livet.

Sammanfattningsvis, trots de potentiella riskerna och nackdelarna, kan biohacking erbjuda betydande fördelar för de som är villiga att ta tid att utforska och experimentera med sina egna biologiska system.

Mäta hälsa med biohacking tester

Hälsa består i grund och botten av tre huvudkomponenter: sinne, kropp och näring. Biohacking syftar till att förbättra vårt allmänna välbefinnande genom att optimera näring, sömn, sinne, hjärta, tarm, träning och alla andra livsstilsfaktorer som påverkar vår hälsa.

Att göra livsstilsförändringar baserat på vetenskap är det vackra med biohacking. Istället för att gissa hur man uppnår kroppsligt välbefinnande kan du implementera förändringar baserat på din unika sammansättning. Detta hjälper dig att prioritera och fokusera på de aspekter av din hälsa som behöver mest uppmärksamhet. Du kommer inte bara att känna dina framsteg, du kan mäta din förbättring.

Bodyscanning

Body scanning, eller kroppsscanning, är en process där man använder olika teknologiska verktyg för att skapa en detaljerad bild av kroppens inre strukturer och funktioner. Denna teknik används ofta inom medicinsk diagnostik för att identifiera eller övervaka sjukdomstillstånd, men används också i fitness och biohacking-sammanhang för att få insikt om kroppens tillstånd och prestanda.

Det finns många olika typer av kroppsscanning, inklusive MR (magnetisk resonanstomografi), CT (datortomografi), PET (positronemissionstomografi) och DEXA (dual-energy X-ray absorptiometry) skanning. Varje teknik ger olika typer av information, från att se mjukvävnader och organ till att mäta kroppsfett och muskelmassa.

Inom ramen för biohacking kan kroppsscanning användas för att övervaka förändringar över tid, såsom att följa effekten av en ny diet eller träningsprogram. Genom att se den detaljerade informationen som en kroppsskanning kan ge, kan biohackers justera sina livsstilsval för att maximera sin hälsa och prestanda.

Det finns lättare kroppscanningar som bland annat erbjuds på vissa gym och hälsocenter, och så finns det dyrare varianter så som MR-scanning. Dessa är oftast inte tillgängliga som ”testverktyg” för allmänheten, utan kräver ett sjukdomstillstånd och en remiss av läkare.

Blodprov

Blodprov kan avslöja relevant information och hjälpa till i biohackingprocessen. Vi kan exempelvis använda resultat av blodprov för att avgöra om vår diet eller de kosttillskott vi tar påverkar de biologiska processerna och vitaminnivåerna.

Detaljerade blodprover finns också tillgängliga för att analysera vitaminer, mineraler, antioxidanter och cellulär funktion, så att ett hälsoproblem kan begränsas eller avvärjas innan en oåterkallelig sjukdom utvecklas.

Detta har varit mitt fall med min kroniska inflammation (modic förändringar) som nu nästintill gått ner helt genom total omläggning av träning, kost och rutiner.

Det finns numer en mängd olika labratorier som erbjuder hälsotester med hjälp av blodprover.

Tarmfloratest

Vår tarm påverkas av vår livsstil som helhet, inklusive vad vi äter, hur ofta vi motionerar, vår stressnivå och våra hormoner för att nämna några. Fram till nyligen har vi inte kunnat få en bra uppfattning om vad som faktiskt händer i en individs tarm.

Tarmmikrobiomet spelar en kritisk del i matsmältningen och absorptionen av mat. Om vi inte smälter eller absorberar näringsämnen ordentligt, kommer vi inte att ha tillräckligt med energi för våra vardagliga liv, för att inte tala om för fysisk aktivitet.

Mer än 80% av immunförsvaret finns i tarmen, så det är ingen överraskning att de två har en stark koppling. Att bibehålla tarmhälsan gör det möjligt för våra kroppar att bekämpa infektioner och undvika sjukdom. Dessutom är det viktigt för hjärnan! Förhållandet mellan tarmen och hjärnan, även känd som tarm-hjärnaxeln, är extremt viktigt och något som förtjänar biohackers uppmärksamhet.

En majoritet av vår tarmhälsa kommer från vår näring och att vila vårt sinne, men det finns sätt att förbättra tarmhälsan genom träning. Daglig motion är en del av att upprätthålla en hälsosam tarm och hålla dig fri från att bli sjuk.

Stress är även en stor påverkansfaktor som påverkar tarmen. Att främja hjärnhälsa minskar stress och bekämpar de negativa effekterna av stress på vår mikrobiom. Forskning har visat gång på gång att motion är gynnsamt för stresshantering och är en naturlig humörhöjare, vilket gör det indirekt gynnsamt för hälsan i tarmmikrobiomet.

Det finns ett flertal tjänster som erbjuder tarmfloratest som självtest i hemmet.

Sömnmätning

Sömnmätning innebär att övervaka och registrera information om en individs sömnmönster och kvalitet. Det kan inkludera uppgifter om hur länge man sover, hur ofta man vaknar upp under natten, andelen av REM-sömn (rapid eye movement) och djupsömn, och mycket mer.

Sömnmätning kan göras genom olika metoder. Traditionellt har det gjorts i sömnlaboratorier där elektroder placeras på en persons huvud för att mäta hjärnaktivitet. Detta kallas polysomnografi.

Idag har dock teknologin gjort det möjligt att övervaka sömn på ett mindre intrusivt sätt, ofta hemma i sin egen säng. Detta kan göras genom wearable tech såsom smart watches, aktivitetsarmband eller specifika sömnmätningsenheter som placeras under madrassen. Dessa enheter mäter ofta saker som hjärtfrekvens, rörelse och ibland även blodsyresättning.

För biohackers kan sömnmätning vara ett viktigt verktyg för att förbättra sin hälsa och prestanda. Genom att mäta sömn kan man få insikt i vilka faktorer som påverkar sömnkvaliteten och sedan justera dessa för att optimera sin sömn, vilket i sin tur kan leda till bättre hälsa och ökat välbefinnande.

Stressmätning

Stressmätning är processen att övervaka och registrera information relaterad till kroppens stressnivåer. Detta kan inkludera psykologisk, emotionell och fysisk stress. Det är ingen hemlighet att stress tar hårt på oss mentalt och fysiskt.

Stressmätning kan användas för att identifiera källor till stress, för att bedöma hur kroppen svarar på olika stressorer och för att utvärdera effektiviteten av olika stresshanteringstekniker.

En vanlig metod för att mäta stress är genom att mäta hjärtfrekvensvariabilitet (HRV), vilket är variationen i tidsintervallet mellan hjärtslagen. Högre HRV har i allmänhet förknippats med bättre stresshantering och god hälsa, medan lägre HRV kan indikera högre stressnivåer och sämre allmän hälsa.

Andra metoder kan inkludera mätning av blodtryck, svettproduktion (som kan mätas genom hudens elektriska ledningsförmåga), eller hormonnivåer i blodet eller saliven, som kortisol och adrenalin, vilka är kroppens huvudsakliga stresshormoner.

Många varianter av modern hälsoteknologi erbjuder nu möjligheter till stressmätning och -spårning, vilket gör det möjligt för individer att övervaka sin stress i realtid och identifiera vilka aktiviteter eller situationer som kan öka deras stressnivåer. Genom att ha denna information till hands kan individer skapa mer effektiva strategier för att hantera och minska stress.

Även om det finns olika externa faktorer som påverkar vardaglig stress (familj, arbete, sömn, relationer), är det viktigt att notera den otroligt positiva inverkan som motion har på stress.

Mäta energinivå

Att mäta energinivå är ett sätt att övervaka hur pigg eller trött en individ känner sig under olika delar av dagen. Detta kan vara mycket subjektivt och kan påverkas av en rad olika faktorer, inklusive sömn, kost, motion och stressnivåer.

Energimätning kan hjälpa individer att identifiera mönster eller trender i sina energinivåer, vilket i sin tur kan hjälpa dem att göra förändringar i deras livsstil för att förbättra deras övergripande välbefinnande. Till exempel, om en person konsekvent känner sig trött på eftermiddagen, kan det tyda på att de behöver justera sin kost, sömnmönster eller stresshanteringsmetoder.

För att mäta energinivåer kan individer använda självrapporteringsmetoder, som att bedöma sin egen energinivå på en skala från 1 till 10 vid olika tidpunkter under dagen. Det finns också vissa teknologier och applikationer som kan användas för att hjälpa till med energimätning, till exempel wearables som kan mäta sömnkvalitet eller fysisk aktivitet, vilket kan ge en indikation på energinivåerna.

Det är dock viktigt att komma ihåg att energinivåer kan vara mycket individuella och kan påverkas av många olika faktorer, så det kan vara värdefullt att arbeta tillsammans med en hälso- och wellness-professionell för att tolka mätvärdena och utveckla en personlig plan för att förbättra energinivåerna.

Det är alltså subjektivt och därmed mycket svårare, och mindre vetenskapligt, att göra tester på energinivåer.

Mäta hormonnivåer

Hur du mår är också en viktig del av biohacking. Om du mår dåligt kan det vara lätt att tänka att det är dig det är fel på, och att det inte går att göra något åt, men faktum är att det troligtvis inte alls är något fel på dig och att du kan ha en kemisk obalans i kroppen.

Ditt välbefinnande påverkas inte enbart av externa faktorer.

Det finns olika hormonsubstanser i kroppen som påverkar ditt mående och ditt mentala tillstånd. Alla människor påverkas av livet och står inför olika typer av utmaningar. Hur vi reagerar på dessa saker påverkas i hög grad av vårt mentala tillstånd.

Vi ”är” ett resultat av kemiska reaktioner. Från glädje till ångest, till stress, oro och begär.

Som kvinna är det lätt att identifiera sig med att vissa saker känns som hela världen under pms:en medan de kan vara en struntsak när du är i en annan del av din menscykel. Detta är på grund av hormoner, inte på grund av att verkligheten ser annorlunda ut några dagar hit och dit.

Som man kan din testosteronnivå påverka hur du känner dig. Låga nivåer av testosteron kan leda till humörsvängningar, depression, minnesproblem och koncentrationssvårigheter. Män med lågt testosteron kan även uppleva sömnrubbningar, som sömnlöshet eller förändringar i sömnmönster, som i sig påverkar måendet.

För att må bra behöver det finnas en biokemisk jämvikt i hjärnan. Denna jämvikt innebär att ha en balanserad nivå av signalsubstanser som endorfiner, serotonin, oxitocyn och dopamin. En obalans, orsakad av antingen överflöd eller brist på någon av dessa ämnen, kan leda till ångest, depression och nedsatt mental funktion.

Genom att göra olika typer av livsförändringar kan du påverka hormonbalansen i kroppen. Det kan handla om allt från kostval till motion. Du kan exempelvis äta mat som främjar produktionen/frisättningen av lyckohormonet serotonin.

Det går att göra olika tester på hormonnivåer, både för män och kvinnor.

Börja med biohacking

Det vanligaste när man börjar med biohacking är att fokusera på kosten och på olika typer av mätinstrument.

Biohacking kost

En del av biohacking handlar om att manipulerar sin kost för att optimera kroppens prestanda, hälsa och välbefinnande. Detta kan innebära att man följer specifika dieter, tar kosttillskott, eller förändrar ättiderna för att bättre anpassa sig till kroppens naturliga rytm.

Kost är ett område där biohacking kan ge oss större förståelse och hjälpa oss att göra mer medvetna val för att maximera vår hälsa och välbefinnande. Svårigheten är att biohacking kan innebära olika metoder och tillvägagångssätt, vilket gör det svårt att generellt definiera vad inom kost som kan betraktas som biohacking. I stället bör vi se det i kontext av vardagen och hur det kan påverka oss personligen.

Varje dag fattar vi hundratals små beslut, till exempel vad vi ska äta till frukost, eller om vi ens ska äta frukost. Dessa beslut har betydelse, eftersom maten vi äter påverkar vår biologi.

Enligt termodynamikens lagar kan vi inte skapa energi, vi kan endast omvandla den. När vi äter mat, omvandlas näringsämnena i maten till energi som vår kropp använder för olika fysiologiska funktioner, som att skicka elektriska impulser mellan hjärnan och musklerna, utsöndra kortisol och frigöra sömnhormoner.

Alla fysiologiska funktioner i vår kropp är beroende av näringsämnena vi äter. En brist på ett näringsämne, exempelvis C-vitamin, kan leda till hälsokomplikationer, i värsta fall dödliga.

Men, alla näringsämnen vi äter påverkar inte kroppen på samma sätt, därför behöver vi en mängd olika vitaminer, mineraler och andra näringsämnen som protein, fett och kolhydrater. Dessa påverkar tusentals biologiska funktioner i vår kropp.

Dock kan vår kunskap om hur mat påverkar oss vara bristfällig, och vi äter ofta det som är tillgängligt för stunden och inte nödvändigtvis det som är bäst för oss.

Ett vanligt exempel på biohacking kost är intermittent fasta, vilket innebär att man begränsar ättiderna till ett visst antal timmar om dagen, oftast inom ett 8-10 timmars fönster. Denna form av fasta har visat sig ha flera hälsofördelar, inklusive viktkontroll och förbättrad hjärnhälsa.

Andra biohacking strategier kan innebära att man lägger till eller tar bort vissa livsmedel från sin diet för att se hur kroppen reagerar. Till exempel kan vissa människor märka att de känner sig mer energiska när de äter en kost rik på protein och låg på kolhydrater, medan andra kan må bättre med mer komplexa kolhydrater i sin diet.

Biohack maskiner

Biohacking innebär att insamla data och detta gör oftast med maskiner, verktyg och apparater som hjälper till att övervaka och samla in information. Dessa kan omfatta allt från fitnesstrackers som övervakar sömn och aktivitetsnivåer, till mer avancerade maskiner som EKG som mäter hjärtat, eller EEG-utrustning för att mäta hjärnaktivitet.

Ett exempel på en biohacking maskin är en fullkroppsscanner som kan ge en detaljerad bild av en individs inre organ och vävnader. Denna information kan sedan användas för att identifiera potentiella hälsoproblem, eller för att spåra framsteg i en individuell träningsregim.

Det finns också maskiner som är utformade för att förbättra specifika aspekter av hälsa och välbefinnande. Till exempel kan röda ljus terapi enheter användas för att förbättra hudhälsa och minska inflammation, medan biofeedback maskiner kan hjälpa individer att lära sig att bättre kontrollera kroppsfunktioner såsom hjärtfrekvens och blodtryck.

Observera att medan biohacking maskiner kan vara användbara verktyg för att förbättra hälsa och prestanda, bör de inte användas som en ersättning för traditionell medicinsk rådgivning eller behandling.

Bodybuilding

Bodybuilding kan betraktas som en form av biohacking. Biohacking är bred term som innebär att manipulera eller förändra din kropps naturliga processer för att förbättra din hälsa, prestanda eller välbefinnande. Det kan innefatta allt från att ändra din kost eller träningsschema, till att använda teknologi för att övervaka och förbättra kroppsfunktioner.

Bodybuilding involverar att noggrant kontrollera och manipulera kost, träning och ibland även tillskott eller mediciner för att maximera muskelbyggnad och minimera kroppsfett. Detta kan definitivt ses som en form av biohacking eftersom det handlar om att aktivt manipulera kroppens naturliga processer för att uppnå ett specifikt mål.

Sammanfattning

Det är viktigt att komma ihåg att alla former av biohacking bör göras på ett säkert och hälsosamt sätt. Att driva kroppen till ytterligheterna utan noggrann övervakning och hänsyn till långsiktig hälsa kan leda till skadliga effekter.

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply